ข้อความสำคัญจากคณะกรรมการของคุณ

พัทยา: วันที่ 9 กันยายน 2565

 

เรื่อง    ขอความร่วมมือเสนอชื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน

เรียน   เจ้าของที่พักอาศัย

เนื่องในทุกๆ ปีทางคณะกรรมการฯ จะขอความร่วมมือให้ทางเจ้าของที่พักอาศัย มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมคณะกรรมการฯ แต่ถึงกระนั้นเอง จำนวนคนที่มาเข้าร่วมก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ทางเราตะหนักดีว่าคนส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จึงทำให้ไม่ต้องการมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในงานดังกล่าว ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการบางท่านอยู่ในหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลานาน 9-10 ปี ซึ่งหน้าที่การเป็นคณะกรรมการฯ ควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ดังนั้นทางเราจึงขอความร่วมมือให้ท่านเสนอชื่อเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ ต่อไป

จากนี้หากทางคณะกรรมการฯ ไม่ได้รับการความร่วมมือใดๆ จากท่าน ทางคณะกรรมการฯ ต้องขอปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการต่อไปตามรายละเอียดด้านล้างนี้

 1. มอบอำนาจการบริหารจัดการหมู่บ้านให้กับทางท้องถิ่น ผลที่ตามมามีดังนี้
 • ไม่มีหนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ไม่มีสวนส่วนกลางของหมู่บ้าน
 • ไม่มีสระว่ายน้ำส่วนกลางหมู่บ้าน
 • ไม่มีสถานที่ออกกำลังกายส่วนกลางหมู่บ้าน
 • สวนส่วนกลางของหมู่บ้านจะถูกขาย และหมู่บ้านจะทรุดโทรมลง
 • ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินจะลดลงทันที 20-25 เปอร์เซ็นต์
 • สูญเสียความปลอยภัยและมั่นคง

ทางคณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีเจ้าของที่พักอาศัยท่านใดเลือกตัวเลือกข้อที่ 1

 1. จัดจ้างบริษัทเข้ามาบริหารจัดการหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการน้อยที่สุด เพื่อประสานงานเท่านั้น
 • ผลที่ตามมาจะทำให้ค่าส่วนกลางหมู่บ้านเพิ่มขี้น 8,000 – 10,000 ต่อปีต่อหลัง และบริษัทจะเข้ามาดำเนินงาน 2-3 วันต่อสัปดาห์

 

 

 1. จัดจ้างบริษัทเข้ามาบริหารจัดการหมู่บ้านด้วยวิธีออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการเพื่อประสานงานเท่านั้น
 • ผลที่ตามมาคือไม่มีการพัฒนาการบริการ และยังจำเป็นต้องมีคณะกรรมการฯ สำหรับรับเรื่องเร่งด่วน
 • ค่าส่วนกลางหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 4,000 – 5,000 บาท ต่อปีต่อหลัง
 1. ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงบริหารจัดการอยู่ แต่จะได้รับการลดค่าส่วนกลางหมู่บ้านลง 50% เป็นผลตอบแทนสำหรับการบริการของพวกเขา กรณีคณะกรรมการเข้าใหม่และคณะกรรมการรายเก่าที่ต้องการกลับมา จะได้รับสิทธิ์ลดค่าส่วนกลางหมู่บ้านต่อเมื่ออยู่ในวาระอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
  • ค่าส่วนกลางหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 1,500 – 1,800 บาท ต่อปีต่อหลัง
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารหรือโครงสร้างใดในปัจจุบัน
 1. ให้ท่านเจ้าของที่พักอาศัยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการฯ โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 • ไม่เสียค่าบริการใดๆ และการบริการอาจจะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

 

จากตัวเลือกทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้น ทางเราคาดว่าตัวเลือกข้อที่ 5 มีความเป็นไปได้มากที่สุด

โปรดทราบว่าการประมาณการดังกล่าวนั้น เป็นเพียงการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งยังไม่รวมอัตราการเพิ่มค่าส่วนกลางหมู่บ้านของทุกปี โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่ผันแปรไป

 

สำหรับท่านที่สามารถเสียสละเวลาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้นั้น สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาได้ที่ committee@greenfieldvillas2.com

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน